GRC’NİN İMALAT SÜRECİ

GRC’NİN İMALAT SÜRECİ – GRC ile ilgili yapılacak tüm üretimler ve ürünlerin teknik özellikleri; ‘Specification For The Manufacture, Curing  And Testing of GRC Products ( Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretim, Kürleme ve Test şartnamesi)’ ve TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 (1’den 8’e kadar) standartlarına uygun olarak üretilip her aşaması test edilmelidir.GRC’NİN İMALAT SÜRECİ

FTB HARCI

Yüksek dozlu beyaz veya gri çimento, gerekli miktarda özel silis kumu, su, beton mukavemet, elastikiyet, su ihtiyacını azaltıcı ve su iticilik özellikleri sağlayan katkılar ve istenilen sınıfa göre %2.0 ile 5,5 aralığında alkaliye dayanıklı (AR Elyafı)cam elyafı katılmış halidir.

ÇELİK KARKAS(Frame)

İlgili pozlardaki kaplama sistemi içinde kullanılan ve kapamanın dış yüklere karşı dayanıklılık sağlayan, binaya bağlanmasında kullanılan karkas sistemidir.

ISI YALITIM

Panel sisteminin ısı yalıtım sağlanması amacıyla GRC kabuk içine eklenen 5cm’den az olmamak üzere ve ısı yoğuşmasını engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmiş, TS 825’e uygun üretimi yapılmış, taş yünü veya eşdeğer özelliklerdeki ısı yalıtım malzemesinin eklenmesi ile oluşturulan standartlarda öngörülen ısı yalıtım değerlerinin sağlanmasını anlatır.GRC’NİN İMALAT SÜRECİ

KÜRLEME

İmalat esnasında karışım içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile kürleme yapılacaktır. ‘Specification For Manufacture, Curing Testing of GRC Products’ şartnamesine göre karışıma polimer esaslı kürleme malzemesi konacaktır.Polimer kullanımında şartnameye uygun ürün kullanılmaktadır.

GRC’S MANUFACTURİNG PROCESS

The technical specifications of productions and products produced with GRC are achieved by manufacturing according the ‘Specification Fort he Manufacture, Curing And Testing of GRC Products’ and TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 Standars,applying tests at every processstage and meeting the technical values given in this document.

GRC MORTAR

High-dose, White org ray cement, the required amount of special silica sand, the water, the concrete strength,elasticity,reducing the need of water, and water-repellent propertiesof the desired class of additives, and according to the desired class, between 2.0 % and 5.5 alkali resitant(AR Fiber) glass-fiber participatedin the state

STEEL FRAME

Is a carcass system used in the covering systems at specified locations, providing resistance to external loads and enabling connection of the covers tobuilding.GRC’NİN İMALAT SÜRECİ

THERMAL INSULATION

In order to provide the them insulation of the panel systems, a heat condensation prevening and not less than 5cm thickness and with aluminum foil reinforcedrook wool or equivalent specifications comtaining thermal insulating material will be placed in the GRG Shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related in the related standard requirements.

CURING

Curing is been applied acrylic polymer chemical curing substance wichh are inserted into the mixture during the production process. Polymer-based curing material will be addedto the mixturea according the ‘Specification For Manufacture, CURİNG Testing of GRC Products’xThe use of polymer product will be done according specification.

 


Prekast Nedir?  FTB Nedir ?                  FTB(FİBERELYAF TAKVİYELİ BETON) Prekast Nedir?  FTB inşaat […] Devamini oku

GRC’NİN İMALAT SÜRECİ GRC’NİN İMALAT SÜRECİ – GRC ile ilgili yapılacak tüm üretimler ve ürünlerin teknik özellikleri; ‘Specification For The […] Devamini oku

KATKI MALZEMELERİ KATKI MALZEMELERİ Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi […] Devamini oku

  • 1
  • 2